Italiasmathjerte:: Kursstart

Italiensk landsby
Valmuer langs veien

BETINGELSER.

BETALING
Faktura  på NOK 2000,-  blir sendt i forbindelse med booking
Resterende beløp forfaller til betaling 6 uker før kursstart.
Innbetalt bookingforskudd og kursavgift vil ikke bli refundert hvis avbestilling blir gjort etter 6 uker før kursstart. Evt refusjon blir etter dette tidspunktet en sak mellom den enkelte påmeldte og dennes reiseforsikringsselskap.
Prisen inkluderer ikke:
Forsikringer
Personlige utgifter som minibar og lignende
Flybilletter.
Det vises til flyselskapenes ansvarsbetingelser som er nevnt i selskapenes ansvarsbetingelser. Forsinkelser som ikke skyldes forsømmelser fra Kongsfjordmat sin side må dekkes av den enkelte kursdeltager  og/eller dennes forsikringer.
Kursavgift og prisjusteringer
Kursavgiften for 2017 kommer senere.
Vi tar forbehold om prisøkning som er forårsaket av forhold vi ikke er herre over, som økte lokale skatter og avgifter, drivstoffpriser samt endret EURO kurs.

 

   
| © 2008 - 2019 | KongsfjordMat | orgnr 991683240 | ItaliasMathjerte.no |